Zarząd Klubu Sportowego „Włókniarz” Białystok informuje, iż z dniem 1 września uległa zmianie wysokość składek członkowskich:

  • Za jedno dziecko uczęszczające na zajęcia – 90 zł ( uczeń/uczennica klasy sportowej PG 16 – 60 zł)
  • Za dwójkę dzieci uczęszczających na zajęcia – 150 zł ( jeżeli jedno z nich uczeń/uczennica jest uczniem klasy sportowej PG 16 – 130 zł)
  • Za trójkę dzieci uczęszczających na zajęcia – 200 zł ( jeżeli jedno z nich jest uczniem/uczennicą klasy sportowej PG 16 – 180 zł).

Składki należy wpłacać  do dnia 15 każdego miesiąca w Biurze Klubu Sportowego „Włókniarz” lub na konto:

79 1440 1387 0000 0000 1655 0221

Klub Sportowy „Włókniarz” Białystok

ul. Sokólska 1

15-865 Białystok

W tytule należy podać:

  1. Imię i nazwisko dziecka
  2. Rok urodzenia
  3. Nazwisko trenera ( u kogo dziecko trenuje)
PARTNER
SPONSORZY TECHNICZNI
TABELE WYNIKÓW